Miesięczne archiwum: listopad 2018

Proszę wszystkich zawodników udających się na zgrupowanie sportowe do Zakopanego i Borowic o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości. Na zgrupowaniu zawodnicy winni posiadać przy sobie  aktualne badania lekarskie z terminem ważności przekraczającym koniec zgrupowania. Karty  badań i oświadczenia opiekuna (zgoda rodzica lub opiekuna) zawodnicy powinni przedłożyć swoim trenerom przed odjazdem na zgrupowanie na zbiórce przy autokarze.

 

 

Zawodnicy bloku wytrzymałości wyjeżdżają na zgrupowanie sportowe  do Borowic w dniu 24.11.2018 o godz. 8.30 ze stadionu   (Zwierzynieckiego) LA – BOSiR Białystok przy ul. Ks. Wołodyjowskiego.
Zawodnicy winni posiadać potwierdzenie wpłaty na zgrupowanie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyjazd przez rodziców (dotyczy zawodników niepełnoletnich) oraz legitymacje szkolna lub inny dokument tożsamości. Druk oświadczenia opiekuna (zgoda rodzica lub opiekuna)   znajduje się pod podanym niżej adresem internetowym.
Wpłaty należy dokonywać zgodnie z ustaleniami z trenerami na jedno z podanych numerów kont bankowych.
Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
ul. Jana III Sobieskiego 24
15-014 Białystok
NIP 966-20-91-839
Konto POZLA

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

Klub Sportowy Podlasie Białystok
ul. Włókiennicza 4
15-465 Białystok
NIP 966 07 86 827
Nr konta 21876900020391601420000010 Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
Poprzednia wersja artykułu miała błędnie podany nr konta – przepraszamy.

Zawodnicy, którzy jadą na zgrupowanie Zaplecza Kadry Narodowej do
Zakopanego zobowiązani są dokonać wpłaty, za przejazd autokarem
150 zł i dopłatę do zgrupowania 110 zł, razem =260 zł. Wpłaty dokonać na niżej podane
konto Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – (dotyczy zawodników spoza Klubu Sportowego „Podlasie” ).

Zawodnicy KS PODLASIE dokonują wpłat zgodnie z ustaleniami z Tomaszem Dąbrowskim.

Konto POZLA

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

W treści należy napisać: Dopłata do zgrupowania.

Potwierdzenie wpłat należy przedstawić przy wyjeździe z
Białegostoku w dniu 25.11.18 o godz. 9.00 z Zespołu Szkół Rolniczych
ul. Suchowolca 26. Wszyscy zawodnicy niepełnoletni, muszą dostarczyć
na zgrupowanie oświadczenie podpisane przez rodziców.

Zgoda_opiekunow_ZKN_2018 (1)

Przepraszamy za błędnie podany numer konta z poprzedniej wersji niniejszego artykułu.

 

Już w sobotę 10 listopada 2018r. w Hali Sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku odbędą się  testy dla zawodników kandydujących  do Zaplecza Kadry Narodowej . 

Przedstawiam plan testów z imiennym wyszczególnieniem zawodników województwa podlaskiego, którzy biorą udział w testach w sobotę oraz plan udziału zawodników województwa lubelskiego oraz pozostałych zawodników naszego województwa nie wymienionych niżej, którzy uczestniczą w testach zarówno w sobotę 10 listopada jak i w niedziele 11 listopada 2018r.  

SOBOTA 10.11.18

Godz. 9.30-11.00 PODLASKIE

NAZWISKA: Hajkowski Adrian, Piekarska Gabriela, Pieloch Dawid, Wiśniewski Dominik, Owerczuk Marcin, Sieńko Magda, Wnorowski Damian, Modzelewski Łukasz

                     Chojnowski Bartłomiej, Moskal Jakub, Suszyńska Dominka, Markowska Natalia, Simoniuk Dawid, Ostapowicz Daniel, Jabłońska Patrycja, Wyszyński Paweł

                     Jaksina Jakub, Wnorowski Przemysław, Żamojtuk Maciej, Fiedorowicz Dominik, Czerwińska Natalia, Milewska Elżbieta, Lipska Ewelina.

Godz. 11.00-13.30  LUBELSKIE I    OBIAD 13.45-14.00

Godz. 14.00-15.30  LUBELSKIE II  OBIAD 13.30-13.45

Godz. 15.30-18.30 WARMIŃSKO-MAZURSKIE OBIAD 14.15-14.45

 

NIEDZIELA 11.11.18

9.30-12.30 PODLASKIE I INNE ZGŁOSZENIA

podlasie

ea

iaaf