Miesięczne archiwum: styczeń 2019

Przedstawiam druki niezbędne przy realizacji zgrupowań ZKN w okresie ferii. Proszę trenerów biorących udział w szkoleniu na zgrupowaniach o pobranie wymienionych dokumentów. Druki niezbędne dla trenerów proszę wypełnić i wykorzystać przy realizacji zadania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę opiekunów proszę wydrukować i przekazać zawodnikom celem ich wypełnienia i podpisania przez właściwe osoby, czyli opiekunów i zawodników.

Rozliczenie BOROWICE ZKN PDL

LISTA OBECNOŚCI .ZGR. ZKN 2019

Umowa-i-oswiadczenie 2019r

PZLA zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2019

REGULAMIN zgrupowania

Zgoda_opiekunow_ZKN_2019

Przedstawiam Państwu preliminarz zgrupowania Zaplecza Kadry Narodowej oraz dokument do pobrania i wypełnienia w   postaci oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika. Dokument ten nie dotyczy zawodników pełnoletnich. Ponadto przypominam o zabraniu ze sobą aktualnych badań lekarskich, których termin upływa,  nie wcześniej jak przed zakończeniem obozu. Zawodnicy bez badań nie mogą przebywać na zgrupowaniu. Dopłata do zgrupowania zawodników ZKN w obiektach COS wynosi 20 zł,  natomiast w obiektach innych 10.-zł za osobodzień plus koszta podróży, a zatem proszę zawodników wymienionych w preliminarzu o wnoszenie opłat na konto bankowe   Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki  Nr konta:

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

Potwierdzenie przelewu proszę przedłożyć przed wyjazdem na zgrupowanie trenerowi bloku.

 

Rozliczenie BOROWICE ZKN PDL

Zgoda_opiekunow_ZKN_2019

 

podlasie

ea

iaaf