Miesięczne archiwum: marzec 2019

Poniżej przedstawiam link do pobrania dokumentów (oświadczeń) opiekunów prawnych zawodników  obowiązujących od dnia 18 marca 2019 r. Wszyscy zawodnicy do lat 16 (małoletni poniżej  16 roku życia) oraz w przedziale lat 16-18 (małoletni powyżej 16 roku życia) zobligowani są do jednorazowego przedstawienia podczas zgrupowania sportowego lub imprezy sportowej oświadczenia (druk do pobrania na stronie PZLA) podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna, które zezwala na korzystanie podczas zgrupowań i imprez sportowych ze świadczeń lekarza, fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka.

https://pzla.pl/aktualnosci/10829-zarzadzenie-sekretarza-generalnego-pzla-ws-oswiadczen-na-korzystanie-ze-swiadczen

podlasie

ea

iaaf