Dzienne archiwum: 7 stycznia 2020

Zarząd Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Białymstoku uprzejmie informuje, że na wniosek Zarządu POZLA (Uchwała nr 8 z dnia 14.12.2019 r.) został zwołany  Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Białymstoku.

Porządek obrad(skrócony)

podlasie

ea

iaaf