Miesięczne archiwum: lipiec 2022

Szanowni Państwo,

w tym roku Uczelnia Łazarskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania w związku z licznymi potrzebami sportowców, trenerów i instruktorów przygotowała specjalną ofertę studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie specjalność zarządzanie w sporcie. Umożliwia ona połączenie aktywności sportowej ze studiami poprzez indywidualny tok studiów bez konieczności obecności na kampusie.

W ramach studiów oferujemy:

  • Elastyczny system kształcenia dopasowany do możliwości czasowych w formie modułowej.
  • Elastyczny system zaliczania przedmiotów i przystępowania do egzaminów, włącznie z indywidualnie ustalonym terminem sesji, np. po sezonie sportowym.
  • Zajęcia z praktykami zarządzania organizacjami sportowymi.
  • Sesje eksperckie i spotkania z przedstawicielami branży sportowej.
  • Opiekun dydaktyczny przez cały okres studiów.
  • Koordynator studentów – Filip Chmiel – trener piłki nożnej i przygotowania motorycznego z ponad 10 letnim stażem.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: https://rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia/zarzadzanie-w-sporcie/

 

Dodatkowo zawodnicy odnoszący sukcesy sportowe mają możliwość ubiegania się o stypendia rektorskie oraz zniżki z czesnego. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie: https://www.lazarski.pl/pl/sport/stypendia/

 

Z wyrazami szacunku

Monika Eitel

 

 

 

 

Monika Eitel

 

Kierownik Rekrutacji i Marketingu Rekrutacyjnego

 

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

tel. +48 22 54 35 504

kom. 513 037 748

m.eitel@lazarski.edu.pl

www.lazarski.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego.

Więcej informacji: https://www.lazarski.pl/pl/polityka-prywatnosci/

 

1. Wyjazd autokarem 14 lipca o godzinie 9:00 – stadion LA w Białymstoku. Kierownik wyjazdu Jarosław Suproń, tel. 608372222.
 
2. Obiad w drodze dla chętnych na koszt klubów.
 
3. Nie mamy informacji o miejscu zakwaterowania.
 
4. Koszt osobodnia 200 zł, ministerstwo dofinansowuje 100 zł dla osób z miejsc 1-20 zakwalifikowanych na zawody. Osoby z miejsc 20-24 na pełny koszt klubów. POZLA dofinansuje pobyt osób zakwalifikowanych i trenerów – wstępnie 50zł/dzień, tj. 150 zł za pobyt. POZLA dokona obciążeń klubów po zawodach.
 
5. Proszę pamiętać o oświadczeniu rodo i sprawdzeniu (wgraniu) aktualnych badań/orzeczeń lekarskich.
 
6. Wszystkie aktualne informacje dostępne są pod adresem:

informuję, że nasze województwo będzie zakwaterowane w Bursie nr 1,ul. Kościuszki 5, 26-600 Radom (blisko stadionu). Zamówienie zbiorcze na zakwaterowanie i wyżywienie posiada Pan Prezes POZLA  Przemysław Zabawski.

podlasie

ea

iaaf