Miesięczne archiwum: październik 2022

Podlaska Rada Olimpijska PKOL w 2023 roku będzie obchodzić Jubileusz 50-lecia. Jednym z elementów planowanych uroczystości będzie wręczenie orderów, odznaczeń i medali. W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy ankietę i pomocniczo tezy które posłużą do wypełnienia stosownych wniosków. W załączeniu pismo przewodnie , ankieta , tezy oraz informacje uzupełniające. Termin zwrotu  opisów swoich dokonań do 15 listopada 2022 r na adres poczty elektronicznej : waldi_1953@wp.pl

 

Waldemar Leszczyński – Sekretarz Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOL. tel. 508 203 854.

Scan20221020141835Podlaska Rada Olimpijska

Badania do Kadry Narodowej B w tym roku nie będą przeprowadzane, a zatem  Zawodników jako kandydatów do Kadry Narodowej B na rok 2023 zgłaszają Kluby, przesyłając zgłoszenia na adres e -mail Trenera Koordynatora KNB Przemysława Zabawskiego   przemyslaw.zabawski@pzla.plPanel do zgłoszeń zawodników do KN B jest już aktywny Zgłoszenia przez panel wojewódzki. Wskaźniki do KNB Wskaźniki ZKN LA-2022
 Termin ostateczny zgłoszeń mija  4 listopada 2022 r. Po Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych będzie możliwość dopisania zawodników.

podlasie

ea

iaaf