Absolwentów Szkół Podstawowych,  a w szczególności tych, którzy uprawiają sport a w szczególności  Lekką Atletykę  a zainteresowani są kontynuacją  rozwoju sportowego  w szkole średniej,  zapraszamy do podjęcia nauki w  XVII Liceum Ogólnokształcącym Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Lekkiej Atletyce  przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku. 

podlasie

ea

iaaf