Panie i Panowie trenerzy Przedstawiam Państwu nowe dokumenty do pobrania wydrukowania i  wypełnienia przez zawodników pełnoletnich lub opiekunów zawodników niepełnoletnich a następnie dostarczenia do Trenera Koordynatora ZKN Przemysława Zabawskiego, jak najszybciej w postaci scanu wypełnionego dokumentu na adres

przemyslaw.zabawski@pzla.pl

i w oryginale nie później niż do 23 stycznia 2021 r.  drogą pocztową lub osobiście.  Nie dostarczenie dokumentów może skutkować wykluczeniem zawodnika ze szkolenia w ZKN. 

Dokumenty do pobrania :

Karta_informacyjna_niepelnoletniego_zawodnika_ZKN-2021 Karta_informacyjna_pelnoletniego_zawodnika_ZKN-2021 Oswiadczenie_pelnoletniego_zawodnika_ZKN-2021 Zgoda_rodzica_opiekuna NIE PEŁNOLETNIEGO ZKN-2021

 

podlasie

ea

iaaf