Absolwentów szkół podstawowych,  uzdolnionych sportowo i zainteresowanych uprawianiem lekkiej atletyki, zapraszamy  do podjęcia nauki w klasie Mistrzostwa Sportowego XVII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Terminy rekrutacji przedstawiam na załączonym zdjęciu:

podlasie

ea

iaaf