Polski Związek Lekkiej Atletyki przekazuje informacje dot. działań dla klubów w dobie wprowadzanych obostrzeń.

Warunkiem udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki jest posiadanie ważnej licencji klubowej oraz zawodniczej. Dokumenty poświadczające posiadanie licencji (tak klubowej jak i zawodniczej) każdy klub może wygenerować z systemu Starter PZLA.

Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu oraz we współzawodnictwie sportowym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki jest posiadanie ważnej licencji zawodniczej i trenerskiej. Dokumenty poświadczające posiadanie licencji można wygenerować elektronicznie z bazy w systemie Starter PZLA lub profilu trenerskiego.

Szczegółowe obostrzenia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu
Nowe regulacje w obszarze sportu

podlasie

ea

iaaf