Szanowni Państwo,

Do środy 8 kwietnia br. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe, uzyskane w sportach olimpijskich.
Podstawowymi kryteriami otrzymania nagrody jest uzyskanie jednego z następujących wyników sportowych w 2019 roku w sportach olimpijskich:1)    zajęcie miejsca 1 – 6 w Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich,
2)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Świata,
3)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Europy,
4)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Polski,

Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym mieszkającym na obszarze województwa podlaskiego. Za sporty olimpijskie/paraolimpijskie uznaje się sporty, które były rozgrywane podczas zimowych lub letnich igrzysk olimpijskich.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1)    kluby sportowe,
2)    okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu,
3)    organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej,
4)    zainteresowane osoby fizyczne samodzielnie.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (za każdy wniosek) wpłaconej na konto urzędu Miasta Białegostoku.

Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Bank PEKAO S.A.   26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
Tytułem: Nagrody sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Rekrutacja trwa do 8 kwietnia 2020 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującym regulaminem przyznawania nagród.
Szczegółowe informacje w Referacie Sportu  (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. 85 66 54 486).
Nasz adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1; 15-888 Białystok

Do pobrania w załączeniu: Regulamin; Wniosek

 Informacja dostępna jest również pod poniższym linkiem:https://wrotapodlasia.pl/pl/sport/nagrody-marszalka/nagrody_marszaka_w_sportach_olimpijskich/

 Pozdrawiam
Michał Kiejko
Kierownik Referatu Sportu 

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel.: 85 66-54-483
fax.: 85 66-54-481
e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl   ;  www.wrotapodlasia.pl

podlasie

ea

iaaf