I Halowy Podlaski Miting Lekkoatletyczny odbędzie się  23.01.2021 r. w hali lekkoatletycznej Zespołu Szkół Rolniczych Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku, ul Suchowolca 26, początek zawodów godz. 10.15.

Regulamin zawodów 2021-01-23

Wstępny program minutowy

Każdy uczestnik zawodów (trener, kierowca, zawodnik, sędzia, organizatorzy) ma obowiązek  przy wejściu na obiekt sportowy  złożenia oświadczenia o stanie zdrowia dotyczące zagrożenia wirusem Covid – 19. druk -oswiadczenie-covid-19-wersja-polskojezyczna

Jednocześnie informujemy, że podczas zawodów będą obowiązywały szczególne obostrzenia sanitarno-organizacyjne związane z bezpieczeństwem podczas stanu epidemii w kraju.

Wszystkich uczestników prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas zawodów i ich przestrzeganiem. – link:

https://www.pzla.pl/aktualnosci/11957-zasady-bezpieczenstwa-podczas-zawodow-halowych-sezonu-2021-w-ramach-wspolzawodnictwa-w-lekkoatletyce
Kazimierz Kirejczyk


podlasie

ea

iaaf