W dniu 14 czerwca 2024 r. w Hotelu – Dworku Tryumf w Księżynie odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki,  podsumowujący działalność związku za lata 2021-2024
Gościem zjazdu był Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który w swoim wystąpieniu bardzo wysoko ocenił województwo podlaskie za wyniki seniorów w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy i Mistrzostwach Polski, jednocześnie życząc progresji w kategoriach juniorów.


Podczas Zjazdu Delegaci wybrali nowe władze Związku na lata 2024 -2028, które po
ukonstytuowaniu w dniu 20.06.2024 r. prezentują się następująco:
Zarząd
1. Kazimierz Kirejczyk – prezes
2. Joanna Kleszczewska – wiceprezes
3. Przemysław Piotr Zabawski – wiceprezes
4. Jan Zalewski – wiceprezes
5. Jolanta Bernatowicz – członek
6. Marcin Dudek – członek
7. Andrzej Korytkowski – członek
8. Jan Sidorowicz – członek
9. Joanna Trusiewicz – członek
10. Ryszard Woronowicz – członek

Komisja Rewizyjna
1. Michał Krysiuk – przewodniczący
2. Piotr Mirosław Orłowski – sekretarz
3. Wojciech Leon Niedżwiecki – członek

podlasie

ea

iaaf