Szanowni Państwo!

Informuję, że na wszystkich zawodach dotyczących SSM w tym:

–  organizacja el. biegów sztafetowych (30.04-05.06) do MP U18/OOM,

– MMM,

– MMM w biegach przełajowych,

– MP U16 – U23,

obowiązuje blokada zawodników bez numeru PESEL

W zakładce „Parametry zawodów” proszę „optaszkować” opcję WYMAGANY numer PESEL. Ta funkcja pozwoli na ustawienie blokady zgłoszeń zawodników bez nr. PESEL.

Zawodnicy bez numeru PESEL nie mogą uczestniczyć we współzawodnictwie w ramach SSM. W związku z tym, wyniki zawodników bez nr. PESEL nie będą brane pod uwagę i wysyłane do Instytutu Sportu.

podlasie

ea

iaaf