Zawodników wyjeżdżających na zgrupowania sportowe w Borowicach i Zakopanem proszę o pobranie niżej zamieszczonego oświadczenia. Opiekunowie  i zawodnicy pełnoletni pobierają

Zgoda na przetwarzanie Danych osobowych

Oświadczenie Borowice Zakopane opiekunowie i zawodnicy pełnoletni

zawodnicy niepełnoletni pobierają

Oświadczenie Borowice Zakopane zawodnicy niepełnoletni.

Oświadczenie proszę wydrukować, wypełnić i podpisać, przez właściwe osoby i przedłożyć je kierownikowi zgrupowania.

Ponadto proszę zawodników o ustalenie  z trenerami klubowymi wysokości dopłaty za udział w zgrupowaniu i przekazać pieniądze w gotówce trenerowi Przemysławowi Zabawskiemu ( zawodnicy zgrupowania w Zakopanem) 

Natomiast zawodnicy zgrupowania w Borowicach kierownikowi zgrupowania. 

zaproszenie, program

 

podlasie

ea

iaaf