Informuję, że rozpoczynamy procedurę zgłoszeniową na Summer World University Games Chengdu 2022 (Uniwersjada Letnia).

Na stronie: https://azs.pl/imprezy/uniwersjady/xxxi-uniwersjada-letnia-chengdu-2021 zamieszczone zostały informacje o kryteriach kwalifikacji, ankiety uczestników/kandydatów do udziału w SWUG Chengdu 2022.

Proszę o przekazanie osobom zainteresowanym informacji o wymaganych dokumentach, które należy złożyć do 16 maja 2022 r. 

 Certyfikat Przynależności Akademickiej FISU(dotyczy tylko zawodników)

Wypełnić komputerowo, wydrukować; Poświadczyć na uczelni (pieczęci uczelni i podpisy osób uprawnionych),
Zeskanować, plik zapisać jako: „Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, certyfikat”
Certyfikat Przynależności Akademickiej w oryginale należy wysłać na adres:
Akademicki Związek Sportowy, ul. Kredytowa 1A, 00-056 WARSZAWA

  1.  Zdjęcie do akredytacji (JPEG, jpg) 

Aktualne zdjęcie typu paszportowego, w kolorze, nie w czerni i bieli; twarz musi zajmować 70-80% zdjęcia,
Zdjęcie zapisać jako: „Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, foto”
Zdjęcie musi być wyraźnie i w dobrej rozdzielczości.

  1.  Skan paszportu – (pdf, jpg) 

Paszport rozłożyć na stronie ze zdjęciem oraz danymi personalnymi i zeskanować;
Plik zapisać jako: „Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, paszport”

Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu do Chin. Wybrane osoby będą proszone o przesłanie paszportu w celu wyrobienia wizy do ChRL.

  1.  Unijny Certyfikat COVID (UCC)– Certyfikat musi być ważny do dnia powrotu z ChRL

Należy przesłać w pliku .pdf pobranym z Internetowego Konta Pacjenta Certyfikat szczepienia przeciwko COVID. UCC można pobrać również z aplikacji „moje IKP”
Plik zapisać jako: „Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, UCC”

Wszystkie powyższe dokumenty w wersji elektronicznej należy wysłać mailem na: sport@azs.pl

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Andrzej Burzyński

+48 791 550 247

Dział Międzynarodowy AZS
International Relations Department
University Sports Association of Poland

Akademicki Związek Sportowy
ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa
www.azs.pl www.facebook.com/pasjaAZS

 

 

podlasie

ea

iaaf