Szanowni Państwo,
Przesyłam skan umowy z klubami, w przyszłym tygodniu prześlę umowę dotyczącą danych miedzy PZLA a Okręgami.

Proszę o umieszczenie na stronie okręgu poniższej wiadomości oraz przesłanie wiadomości do klubów:

Polski Związek Lekkiej Atletyki jako administrator bazy danych zawodników zobowiązany jest podpisać umowy w zakresie przekazywania danych z Klubami i Okręgami zgodnie z RODO. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu jesteśmy obustronnie zobligowani do dopełnienia tego obowiązku.  Przesyłamy do Państwa (w załączniku) podpisany przez Związek skan umowy, który należy wydrukować (w kolorze) i uzupełnić o:
– datę  podpisania przez Państwa Umowy,
– dane klubu,
a następnie podpisać przez upoważnione osoby (zgodnie ze statutem).

Z reguły statuty upoważniają dwie osoby z zarządu. Proszę zwrócić uwagę na zapisy statutu lub wewnętrznych uchwał. Podpisany skan należy odesłać na adres: daneosobowe@pzla.pl w, nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2019 r. Po zweryfikowaniu prawidłowości złożonych podpisów dokument zostanie przez pracownika Związku umieszczony w bazie klubu. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku zablokowany zostanie dostęp do danych i nie będzie możliwe zgłaszanie zawodników do imprez i systemu licencji. Prosimy, aby zaktualizować w bazie klubu KRS lub wpis do ewidencji stowarzyszeń.

Informacja na stronie PZLA: https://pzla.pl/aktualnosci/10894-wazny-komunikat-dla-klubow-i-okregow-zwiazkow

Pozdrawiam,

Łukasz Majewski

Koordynator ds. Kształcenia PZLA

Polski Związek Lekkiej Atletyki / Polish Athletic Association

ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa

T: 22 896 02 10
e-mail: lukasz.majewski@pzla.plksztalcenie@pzla.pl www.pzla.plKlub – PZLA_

Umowa powierzenia – skan (1)

UKS Klub – PZLA_ Umowa powierzenia – skan

podlasie

ea

iaaf