Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000129201.pdf

Warszawa, dnia 24 lipca 2020r
Poz. 1292
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 24lipca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


d) w ust.10:–pkt 1–3 otrzymują brzmienie:
2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia:

 a) na obiektach sportowych, tak aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b)na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi –bez udziału publiczności;

podlasie

ea

iaaf