w związku z narastającym ryzykiem związanym z zanieczyszczeniem suplementów diety substancjami zabronionymi w sporcie przypominam WSZYSTKIM zawodnikom  o tym RYZYKU.

Przykładem niech będzie ostatni przypadek polskiego tenisisty czy amerykańskiego lekkoatlety.

Poniżej linki dotyczące tej tematyki.

 

 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Faroundtherings%2Farticles%2F2022%2F12%2F12%2Fanother-olympic-champion-involved-in-a-doping-case-gil-roberts-positive%2F%3Ffbclid%3DIwAR2v_UHv381FEIf4OUv-E17Je2hy8dEF67twU0lPYOF9zH0jHwOzVJnHh7Q&h=AT2GxSmvZDcTNP-i6cCxGZ_koUKoJnb96kN9rRfiLjm_xis4t_hUbT9E3EAFOA1MhzzIr8RKgICycs921u8_pW9oMDxaVlQH0HfzGTu3PcfKdWsWf2XpTV89avd4wkY&s=1

Zaktualizowany wykaz podejrzanych (wg USADA) produktów można znaleźć pod adresem:

https://supplements.usada.org/ 

dr n. med. Jarosław Krzywański
Kierownik Zespołu Medycznego / Head of Medical Team
Polski Związek Lekkiej Atletyki / Polish Athletic Association

podlasie

ea

iaaf