Zarząd Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki podjął uchwałę, że Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów odbędzie się 11 czerwca 2021 roku w Białymstoku.
W załączniku przedstawiamy podział mandatów.

Liczba mandatów została określona na bazie Statutu POZLA oraz Uchwały Zarządu nr 1/03/2021 z dnia 03.03.2021 r.
Członkowie prawni POZLA oraz przewodniczący Kolegium Sędziów otrzymają informację dotyczącą kalendarza wyborczego pocztą elektroniczną.

Kazimierz Kirejczyk, POZLA
Podział mandatów 2021 (2)

podlasie

ea

iaaf