Skład Zarządu wybrany na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów przedstawia się następująco:

Woronowicz Ryszard – prezes
Sacharczuk Roman – wiceprezes
Zabawski Przemysław – wiceprezes
Dąbkowski Przemysław – członek
Dudek Marcin – członek
Kleszczewska Joanna – członek
Korzeniecka Klaudia – członek
Krystoń Wojciech – członek
Roszkowski Mariusz – członek
Sidorowicz Jan – członek
Sikorski Karol – członek

Skład Komisji Rewizyjnej

Sakowicz Irena – przewodnicząca
Suproń Jarosław – członek
Krysiuk Michał – członek

STATUT-POZLA -2014 r.

USTAWA O SPORCIE – z 25.06.2010 r.

podlasie

ea

iaaf