Skład Zarządu wybrany na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów dnia 09-02-2020 r. :

Woronowicz Ryszard – prezes
Sacharczuk Roman – wiceprezes
Zabawski Przemysław Piotr – wiceprezes
Dąbkowski Przemysław – członek
Dudek Marcin – członek
Kleszczewska Joanna – członek
Korzeniecka Klaudia Krystyna – członek
Krystoń Wojciech – członek
Roszkowski Mariusz – członek
Sidorowicz Jan – członek
Sikorski Karol – członek

Skład Komisji Rewizyjnej

Sakowicz Irena – przewodnicząca
Suproń Jarosław – członek
Krysiuk Michał – członek

Sekretarz
Kazimierz Kirejczyk
e-mail:  kirejczykbial@wp.pl

Statut POZLA 2020

USTAWA O SPORCIE – z 25.06.2010 r.

podlasie

ea

iaaf