Informuję o konieczności zebrania zgód na przetwarzanie danych osobowych zawodników, opiekunów, trenerów wyjeżdżających na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży do Poznania. 

Brak zgody będzie skutkował niedopuszczeniem zawodników do startu oraz niemożliwością rozliczenia pobytu opiekunów, zawodników i trenerów.  

Wyjazd na OOM w dniu 09.07.2019 r. zbiórka przy stadionie LA w Białymstoku o godzinie 9:00 

Ponadto przypominam o konieczności posiadania badań lekarskich (karty zdrowia sportowca) z terminem ważności przekraczającym dzień 12.07.2019 r. Brak ważnych badań i zgody na przetwarzanie danych  osobowych spowoduje  niedopuszczenie do startu w OOM, a tym samym   skutkować będzie obciążeniem kosztami pobytu macierzystych klubów.   Zawodnicy którym kończą się badania:

Folga Bartosz KS Prefbet Śniadowo Łomża

 Krajewski Dominik  KS Narew Kurpiewski Łomża 

Rybacki Kornel KS Hańcza Suwałki  – badania w tej chwili nieważne 

Wnorowski Piotr KS Podlasie 

Starak Radosław KS Podlasie 

Wymienieni zawodnicy winni niezwłocznie,  w terminie nie dłuższym jak 09.07.2019 r, przesłać skan badań lub zdjęcie do trenera koordynatora Przemysława Zabawskiego celem potwierdzenia zdolności do startu w systemie. Brak badań przesłanych do trenera Zabawskiego uniemożliwi wyjazd na zawody.  

LUBUSKIE_ZGODY PRZETWARZANIE DANYCH_OOM 2019

podlasie

ea

iaaf