Zawodnicy bloku wytrzymałości wyjeżdżają na zgrupowanie sportowe  do Borowic w dniu 24.11.2018 o godz. 8.30 ze stadionu   (Zwierzynieckiego) LA – BOSiR Białystok przy ul. Ks. Wołodyjowskiego.
Zawodnicy winni posiadać potwierdzenie wpłaty na zgrupowanie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyjazd przez rodziców (dotyczy zawodników niepełnoletnich) oraz legitymacje szkolna lub inny dokument tożsamości. Druk oświadczenia opiekuna (zgoda rodzica lub opiekuna)   znajduje się pod podanym niżej adresem internetowym.
Wpłaty należy dokonywać zgodnie z ustaleniami z trenerami na jedno z podanych numerów kont bankowych.
Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
ul. Jana III Sobieskiego 24
15-014 Białystok
NIP 966-20-91-839
Konto POZLA

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

Klub Sportowy Podlasie Białystok
ul. Włókiennicza 4
15-465 Białystok
NIP 966 07 86 827
Nr konta 21876900020391601420000010 Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
Poprzednia wersja artykułu miała błędnie podany nr konta – przepraszamy.

podlasie

ea

iaaf