Dworek Mazurski w Olecku tradycyjnie będzie gościł na swoich obiektach młodych lekkoatletów województwa podlaskiego w okresie od 13 do 23 lipca 2021r. Wśród uczestników będą między innymi zawodnicy  Kadry Wojewódzkiej Młodzików.

Wszyscy zawodnicy zgłoszeni na zgrupowanie winni posiadać wypełnione karty kolonijne,   a zawodnicy z kadry wojewódzkiej KWM dodatkowo muszą posiadać stosowne oświadczenia.  Można je pobrać klikając na adres internetowy stosownego dokumentu. Wymienione dokumenty znajdują się poniżej:

karta_kolonijna_Olecko_13-23072021

Oświadczenie_ KWM_ 2021

podlasie

ea

iaaf