Proszę wszystkich zawodników udających się na zgrupowanie sportowe do Zakopanego i Borowic o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości. Na zgrupowaniu zawodnicy winni posiadać przy sobie  aktualne badania lekarskie z terminem ważności przekraczającym koniec zgrupowania. Karty  badań i oświadczenia opiekuna (zgoda rodzica lub opiekuna) zawodnicy powinni przedłożyć swoim trenerom przed odjazdem na zgrupowanie na zbiórce przy autokarze.

 

 

podlasie

ea

iaaf