Informuję, że od dnia 22 czerwca 2019 r do 6 lipca 2019 r członkowie Zaplecza Kadry Narodowej PZLA  wymieni w załączonym preliminarzu wezmą udział zgrupowaniu sportowy w Olecku. PRELIMINARZ PDL OLECKO 22.06 -6.07.19

Uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia kierownikowi zgrupowania ważnych badań lekarskich,  oraz zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia medycznego, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej lub terapii bez obecności rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego zawodnika, który ukończył 16 rok życia podczas zgrupowań sportowych, treningów oraz zawodów sportowych,  potwierdzenia  o dokonaniu dopłaty  zgodnie z ustaleniami z trenerem bloku lub trenerem Koordynatorem ZKN  lub też trenerami klubowymi, przelewem na konto POZLA

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

Ponadto wszyscy zawodnicy musza mieć uregulowaną sytuację w przedmiocie wniesienia opłat członkowskich w Klubach macierzystych. Zawodnicy jak i trenerzy, którzy nie wpłacili składek członkowskich w klubie nie będą przyjęci na zgrupowanie. 

 

podlasie

ea

iaaf