Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
ul. Jana III Sobieskiego 24
15-014 Białystok

TELEFON / FAX:
507850436 – Kazimierz Kirejczyk,   604546361-Roman Sacharczuk

E@mail:

pozla@pzla.pl

Prezes POZLA
Ryszard Woronowicz – Prezes Zarządu

NIP 966-20-91-839

Konto POZLA do licencji

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732