O G Ł O S Z E N I E !!! Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Białymstoku, organizuje kurs sędziów lekkiej atletyki. W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku ul. Suchowolca 26 w godzinach 17:00 – 20:00 w dniach poniedziałki i czwartki. Sala nr 2.10 w hali sportowej pierwsze piętro. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 15.03.2018 roku. o godzinie 17:00 Zgłoszenia przyjmuje p. Waldemar Sadłowski tel. 502055962; email :sadlowski.pozla@o2.pl
Termin kursu zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń. ( planowany jest 25.11 – 10.12  – 6 zajęć po 3 godz. ) W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Szczegułowe informacje znajdują się w załączniku: informacja-o-szkoleniu-sedziow-lekkiej-atletyki  

Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy OKS Białystok

Zapraszam sędziów lekkiej atletyki na Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy OKS Białystok, który odbędzie się:
w dniu 06.10.2016 r (czwartek) w Zespole Szkół Rolniczych  Dojlidy, 
o godz. 17,00 w sali 21 (parter szkoły)
Biuletyn 2/2016 w którym  zawarte są materiały na Zjazd znajduje się pod podanym niżej adresem internetowym:
Przewodniczący OKS Białystok
Waldemar Sadłowski
    Licencje sędziów lekkiej atletyki Sędziowie, którzy  chcą uzyskać  licencję sędziego w lekkiej atletyce muszą zgłosić swój akces wpłacając 25,- zł oraz podać dane osobowe  – nazwisko i imię, data urodzenia, adres  zamieszkania, numery telefonów, adresy e-mailowe oraz  zdjęcie.  Są to dane obowiązkowe. Wszystkie w/w dane proszę przesyłać drogą e-mailową, również skan zdjęcia na adres: sadłowski.pozla@o2.pl Wpłaty należy przekazywać do przew. WKS lub wpłacać na konto: 78102013320000100201059583 z dopiskiem licencja sędziów LA i podając nazwisko i imię. Cała suma będzie wpłacona na konto CKS PZLA. . Zdjęcie, które chcemy aby było na identyfikatorze  licencji sędziego powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego. Przede wszystkim: –  zdjęcie osoby bez nakrycia głowy – bez okularów z ciemnymi szkłami – zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy – zdjęcie powinno być wykonane na jasnym, jednolitym tle Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 300 * 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. UWAGA: Na fotografii nie powinno być żadnych stempli, ani zagięć! Powyższe proszę złożyć do 5 czerwca 2016 r. Przew. WKS Waldemar Sadłowski