OGŁOSZENIE Zarządu Okręgowego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Białymstoku !!

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Białymstoku informuje, że w miesiącu październiku 2023 roku planowane jest zorganizowanie kursu podstawowego dla kandydatów na sędziów lekkiej atletyki.

Szkolenie OKS- pdf


Informacja Okręgowego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Białymstoku.

Sędziowie, którzy nie przedłużyli licencji sędziowskich na lata 2019-2023, mogą to uczynić w dniu 2 marca – sobota – w hali lekkoatletycznej w ZSR Dojlidy w godz. 10,00 – 13,00 (w czasie zawodów). Wpłata 25,00 zł. Sędziowie otrzymują etui na identyfikator oraz smycz Centralnego Kolegium Sędziów PZLA. Sędziowie bez licencji nie będą powoływani na zawody.Wpłaty przyjmuje kol. Antoni Dudko.

Białystok, 25.02.2019 r.                                                                   Przewodniczący OKS Białystok

Waldemar Sadłowski

Informacja dot. licencji sędziowskich 
Z końcem 2018 roku utraciły ważność licencje sędziowskie PZLA.
W celu odnowienia licencji na dalszy 4-letni okres należy dokonać wpłaty 25 zł.
Sędziowie, którzy przedłużą licencję otrzymują etui na identyfikator oraz smycz PZLA.
Identyfikatory pozostają te same z możliwością wymiany np. zdjęcia.
Odpowiedzialny za przyjęcie wpłat i przekazanie w/w akcesoriów jest kol. Antoni Dudko.
Będzie on przyjmował wpłaty na stadionie w Zwierzyńcu pod trybuną w pokoju sędziów w dniach 13  i 15 lutego w godz. 16-17.
Sędziowie, którzy nie przedłużą licencji nie będą powoływani do sędziowania zawodów.
Wpłaty nie dotyczą sędziów, którzy otrzymali licencję w latach 2017 i 2018.
Sędziowie, którzy nie odebrali licencji z roku 2018 również zgłaszają się do kol. Antoniego Dudko (ew. telefon 692523584 )
Białystok, 4 luty 2019 r                                             Przewodniczący OKS Białystok
                                                                                            Waldemar Sadłowski