Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Białymstoku informuje, że w miesiącu październiku 2023 roku planowane jest zorganizowanie kursu podstawowego dla kandydatów na sędziów lekkiej atletyki.

Szkolenie OKS- pdf

podlasie

ea

iaaf