Miesięczne archiwum: Styczeń 2020

Komunikat organizacyjny oraz plan programu minutowego  Halowego Mitingu Lekkoatletycznego w Białymstoku dnia 18.01.2020 r, jest to pobrania w zakładce: REGULAMINY.

Zarząd Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Białymstoku uprzejmie informuje, że na wniosek Zarządu POZLA (Uchwała nr 8 z dnia 14.12.2019 r.) został zwołany  Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Białymstoku.

Porządek obrad(skrócony)

podlasie

ea

iaaf