Rachunek ZKN 

Zawodnicy  Zaplecza Kadry Narodowej winni wpłacać dopłaty do zgrupowań ZKN na konto 

Bank BNP Paribas nr konta 37160014621891288390000003

KWM

KWM- MTSF- tabele wynikowe

KWM – program MSiT – KWM,KWJ,OOM
KWM – MTSF-instrukcja
KWM – Ocena sprawności fizycznej KWM
KWM – Wytyczne PZLA dot. Kadry Wojewódzkiej Młodzika

ZKN

ZKN-Kalendarz ZKN-2020

ZKN – druk oświadczenia RODO ZKN 2020

Sezon 2020

2019-09-21 ZKN STATYSTYKA 2019 r.

Przedstawiam raport Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców, dotyczący  badań lekarskich oraz preliminarz Zgrupowania w Zakopanem. Przypominam, że zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich nie mogą uczestniczyć w zgrupowaniach w Zakopanem i Borowicach oraz nie mogą uczestniczyć w testach ZKN w Białymstoku w dniach  9-10.11.2019 r. 

BADANIA ZKN 31.10.19

PRELIMINARZ ZAKOPANE 24.11 -04.12.19

Zawodników, którzy  zakwalifikowali się na zgrupowanie sportowe w Zakopanem,   proszę o dokonywanie wpłat w kwocie 150.-zł na konto  POZLA

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

tytułem wpłata za zgrupowanie Zakopane 24-4.12.19 Imię i Nazwisko.

Wyjazd w dniu 8.30 z parkingu przy Zespole Szkól Rolniczych ul. Ks. Suchowolca 26. Uczestnicy zgrupowania muszą posiadać ze sobą:

– dokument tożsamości,

– aktualną kartę zdrowia sportowca,

– sprzęt sportowy do treningu

– potwierdzenie wpłaty na konto POZLA

ZKN makro i centralne szkolenie – plany szkolenia 2019

plany szkolenia ZKN makro i centralne – w załączeniu wszystkie plany na 2019 rok

Prośba o udostępnienie w/w materiałów do trenerów klubowych oraz umieszczenie na stronach Woj.ZLA

Z pozdrowieniami Grzegorz Sobczyk

ZKN-2019-szkolenie-biegi przez płotki

ZKN-2019-szkolenie-chód sportowy

ZKN-2019-szkolenie-młot-makro A_ŁDZ-MAZ-POD-WM

ZKN-2019-szkolenie-młot-makro B_LUB-MŁP-PKR-ŚWI

ZKN-2019-szkolenie-młot-makro C_DŚL-LBU-OP-ŚL

ZKN-2019-szkolenie-młot-makro D_WLP-ZPM-KP-POM

ZKN-2019-szkolenie-tyczka

ZKN-2019-szkolenie-wielobój

BADANIA W SYSTEMIE STARTER

Zgodnie z zapisami umowy z MSiT obowiązkiem zawodników KN i ZKN jest posiadanie ważnych badań w systemie STARTER PZLA

Badania lekarskie – orzeczenia o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki

W związku z kontynuacją internetowego systemu gromadzenia książeczek zdrowia sportowca/ orzeczeń o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki w ramach umów zleconych przez MSiT, kluby zobowiązane są do wprowadzenia w „INTERNETOWYM SYSTEMIE LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA” skanów książeczek zdrowia/ orzeczeń o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki przez zawodników uczestniczących w szkoleniu ZKN (wszyscy zaakceptowani przez pion szkolenia PZLA zawodnicy ZKN).

Czytelny skan badań należy załączyć w systemie oraz wprowadzić datę ważności badań.

W przypadku książeczek lekarskich dwustronnych obie strony książeczki muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem zawodnika oraz załączone jako jeden dokument.

Brak ważnych badań będzie skutkował wykreśleniem zawodnika z planowanych akcji szkoleniowych oraz uniemożliwi zgłoszenie do zawodów w systemie elektronicznym.

Wprowadzone dane podlegać będą weryfikacji i akceptacji przez koordynatorów wojewódzkich oraz PZLA. Wymogi nałożone na kluby są zgodne z obowiązującymi umowami z MSiT według których zawodnicy objęci programem szkolenia muszą posiadać orzeczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.

Od dnia 12 stycznia 2019 roku zawodnicy biorący udział w w/w programach szkoleniowych nie posiadający zweryfikowanych badan lekarskich nie będą mogli brać udziału w szkoleniu oraz we współzawodnictwie sportowym w ramach PZLA.

Koordynator ZKN woj. Podlaskiego

 

DRUKI DO POBRANIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE

 
Podstawowe informacje_ZKN-2019
Oświadczenie dane osobowe
Umowa i oświadczenie ZKN – POZLA
Zał.-nr-17_preliminarz-zamówienie-rozliczenie_ZKN-2019
Zał.-nr-18_regulamin-udziału-w-akcji-szkoleniowej_ZKN-2019
Zał.-nr-19_lista-obecnosci_ZKN-202019-09-21-ZKN STATYSTYKA W ZA+ü. PODLASKIE2019-09-21-ZKN STATYSTYKA W ZA+ü. PODLASKIE
Zał.-nr-20_lista-kosztow-przejazdu_ZKN-2019
Zał.-nr-29_sprawozdanie-opisowe-częściowe-lub-końcowe-z-wyk.zadania (1)
zaswiadczenie-minimalne-krajowe

Zgoda_opiekunow_ZKN_2019