Wyjazd na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży 2017

Kopia OOM-Mazowsze-2017_zgłoszenie_lista-meldunkowa

Oświadczenie

Zgloszenie_WARSZAWA__04-06_08_2017-1 (2)

Zgrupowanie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców Olecko 23 – 31 lipiec 2017r. Zgrupowanie ZKN Olecko 23.07.2017 (2)

Zgrupowanie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców Olecko 24 czerwiec 2017

Przedstawiam  preliminarz zgrupowania sportowego ZKNJiM w Olecku

ZKN zgrupowanie Olecko 24.06.2017

Zawodnicy niepełnoletni, którzy zostali powołani na zgrupowanie do Olecka w dniach 24.06 – 04.07.2017 r, muszą posiadać ze sobą wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie w załączniku. Wszyscy, bez względu na wiek, muszą posiadać ze sobą kartę zdrowia sportowca oraz dowód potwierdzający tożsamość. Jest to warunek przyjęcia zawodnika na zgrupowanie. Druki do pobrania:
                                                                        Pozdrawiam Piotr Orłowski

Preliminarz ZKNJiM Olecko 21.04.2017

PZLA_zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w imprezie_2017 (1)

PLAN ZGRUPOWAŃ ZKNJiM na rok 2017 i preliminarz zgrupowania w Cetniewie

plan zgrupowań ZKN 2017 (1)

Kopia Preliminarz ZKNJiM Cetniewo 13.04.2017 (1)

Przedstawiam  preliminarz zgrupowania sportowego ZKNJiM w Białymstoku i w Borowicach,  które odbędą się w czasie ferii.

Kopia Preliminarz ZKNJiM Borowice 20.01.17

Preliminarz ZKNJiM Białystok 23.01.2017

oswiadczenie_zawodnika

PZLA_zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w imprezie_2017

 

Przedstawiam informację, dotyczącą  podziału na grupy oraz dni i godziny  przeprowadzenia testów i badań zawodnikom naszego województwa proponowanych do  ZKNJiM.

kopia-zknjim-badania-diagnostyczne-2016-1

Witam.
Zgodnie z zleceniem PZLA, wszyscy zawodnicy niepełnoletni, na badania do ZKNJiM, muszą dostarczyć wypełnione i podpisane przez opiekuna prawnego, załączone oświadczenie. Przypominam również o aktualnych badaniach lekarskich, uprawniających do sportu. Brak oświadczenia i badań, spowoduje wyeliminowanie te osoby z udziału w w/w badaniach.

oswiadczenie-rodzica-zal3_201610171150-1

Pozdrawia Piotr Orłowski

 

Witam.
Szanowni Państwo, przesyłam informacje organizacji szkolenia ZKNJiM w drugim półroczu 2016 r.

Wcześniej przesłałem terminy zgrupowań w czasie wakacji 2016 r. Prosiłem o podanie do 24.06.2016 r. wykazu zawodników z waszych klubów, na które zgrupowania mogą pojechać. Z uzyskanych informacji wynika, że nie wszystkie kluby są zainteresowane udziałem zawodników w zgrupowaniach. Ja jestem zobligowany terminami, przesyłania preliminarzy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w celu ich zatwierdzenia. W dniu dzisiejszym, na podstawie zgłoszonych zawodników z waszych klubów,
sporządzam preliminarze, które wysyłam do PZLA i tylko te osoby będą powołane na zgrupowania. Zatwierdzone listy przez PZLA, będą umieszczone na stronie POZLA.

Jeszcze raz podaję, planowane terminy zgrupowań w Olecku – Dworek Mazurski w czasie wakacji :
1. 04 – 15.07.2016- dotyczy juniorów młodszych i młodzieżowców (do OOM i MMP)
2.18 – 29.08.2016 – dotyczy wszystkich zawodników, którzy wypełnili wskaźniki PZLA na 2016 rok., których udziałem w zgrupowaniu, jesteście zainteresowani.
Środki finansowe, które pozostaną będą wykorzystane na zgrupowanie w Zakopanem , planowany termin                     20.11 – 01.12.2016 r.

Pozdrawiam Piotr Orłowski

oswiadczenie_zawodnika Kopia Kopia

FR16_zał_nr_10 wykaz_szkolonych_zawodników plan po zmianach od 01.07.2016 r.

 

Witam.
Koleżanki i koledzy, bardzo proszę do 16.06.2016 r. podać (zgodnie z kryteriami PZLA), propozycję do dalszego szkolenia w 2016 r w ZKNJiM województwa podlaskiego, oraz nowych zawodników do szkolenia, z podaniem wyniku w bieżącym roku, nr. licencji zawodnika, dokładną datą urodzenia i jaki klub. Czekam na informację, które proszę przesłać na mojego e -maila.
Sprawa pilna.
pozdrawiam Piotr Orłowski