Zgrupowanie ZKNJiM  Olecko 12-22.07.2018 – lista uczestników
Zgrupowanie ZKNJiM  Olecko 26.06.2018 – lista uczestników
24. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY PZLA MISTRZOSTWA POLSKI U18
Chorzów, 27 – 29 lipca 2018    – Regulamin 
Do pobrania Oświadczenie rodziców – opiekunów prawnych  ( zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka niepełnoletniego w szkoleniu w ramach ZKN) 
Przedstawiam Państwu, w załączeniu druk ( zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka niepełnoletniego w szkoleniu w ramach ZKN) ). Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców ( musi być oryginał, żadnych skanów nie przyjmuję), Proszę dostarczyć, najpóźniej na HMWMłodzików (24-02-2018r. )Ta zgoda będzie obowiązywać na cały 2018 rok szkolenia w ZKN-ie. Brak zgody eliminuje zawodników  ze szkolenia.

               Pozdrawiam Piotr Orłowski

Zgrupowanie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Borowicach 
Zgłoszenia do Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów młodszych, Juniorów i Młodzieżowców -Uzupełnienie
Uzupełniam informację dotyczącą szkolenia w ZKN w 2018 roku. Przesyłam wytyczne PZLA, których realizacja spoczywa na klubach, z których zawodnicy zostali zakwalifikowani do szkolenia w ZKN-nie. Zgodnie z nimi, skany badań lekarskich zawodników, kluby przesyłają poprzez Domtel – obsługa licencji zawodników. Natomiast oświadczenie zawodnika (w załączeniu) – orginał, proszę dostarczyć do mnie do 13.01.2018 r.
W załączeniu
                                                                 Pozdrawiam Piotr Orłowski

 

Zgłoszenia do Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów młodszych, Juniorów i Młodzieżowców

Witam.

               Przesyłam informację, którą otrzymałem od p. Grzegorza Sobczyka – PZLA, dotyczącą zgłaszania zawodników do szkolenia w ZKN w 2018 r. Czekam na zgłoszenia (na mojego maila) z Państwa klubów do 14.12.2017 roku.
Czym prędzej, tym lepiej, zgłoszenie jednej osoby trwa ok. 5 minut.
                                                                               Pozdrawiam Piotr Orłowski
Witam,

W związku z planowaniem szkolenia ZKN w 2018 roku bardzo proszę po uruchomieniu panelu pn. „Propozycje do ZKN 2018” o dokonanie zgłoszeń poprzez panel wojewódzki ze wskazaniem 1 wiodącej konkurencji (zgłoszenie na podstawie norm selekcyjnych oraz przeprowadzonych badań do ZKN). Otwarcie panelu w dniu 8/9 grudnia 2017 roku.

Zgłoszenia do 15 grudnia 2017 roku

Harmonogram działań:
15.12 – zamknięcie panelu zgłoszeniowego – 20.00
15-18.12 – weryfikacja przez trenerów głównych bloków – informacja dla szkoleniowców o uzasadnienie szkolenia wybranych zawodników w ZKN
18-21 – uzupełnienie wyjaśnienia uzasadniającego szkolenie przez koordynatorów – 20.00
21-23.12 – zamknięcie oceny przez blokowych = definitywne
23.12 – zamknięcie list ZKN na 2018

Wyjazd na zgrupowanie ZKNJiM w Zakopanem

Zawodnicy, którzy jadą na zgrupowanie do Zakopanego zobowiązani są dokonać wpłaty, za przejazd autokarem i dopłatę do zgrupowania, na niżej podane konto. Koszt przejazdu autokarem w obie strony 100 złotych.        O wysokości dopłaty do zgrupowania i kto jedzie autokarem – informacji udzieli Piotr Orłowski trener koordynator ZKN. tel. 504 297 055
Wpłata na konto KS. Podlasie Białystok w treści należy napisać :
Dopłata do zgrupowania
Nr. konta : 21 8769 0002 0391 6014 2000 0010 Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić przy wyjeździe z Białegostoku w dniu 26.11.2017 r. o godzinie 7:00 z Dojlid (Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku ul. Suchowolca 26.
Wszyscy zawodnicy niepełnoletni, muszą dostarczyć na zgrupowanie, oświadczenie podpisane przez rodziców, druk oświadczenia prześlę na Państwa pocztę
                                             Pozdrawiam Piotr Orłowski

Wyjazd na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży 2017

Kopia OOM-Mazowsze-2017_zgłoszenie_lista-meldunkowa

Oświadczenie

Zgloszenie_WARSZAWA__04-06_08_2017-1 (2)

Zgrupowanie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców Olecko 23 – 31 lipiec 2017r. Zgrupowanie ZKN Olecko 23.07.2017 (2)

Zgrupowanie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców Olecko 24 czerwiec 2017

Przedstawiam  preliminarz zgrupowania sportowego ZKNJiM w Olecku

ZKN zgrupowanie Olecko 24.06.2017

Zawodnicy niepełnoletni, którzy zostali powołani na zgrupowanie do Olecka w dniach 24.06 – 04.07.2017 r, muszą posiadać ze sobą wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie w załączniku. Wszyscy, bez względu na wiek, muszą posiadać ze sobą kartę zdrowia sportowca oraz dowód potwierdzający tożsamość. Jest to warunek przyjęcia zawodnika na zgrupowanie. Druki do pobrania:
                                                                        Pozdrawiam Piotr Orłowski

Preliminarz ZKNJiM Olecko 21.04.2017

PZLA_zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w imprezie_2017 (1)

PLAN ZGRUPOWAŃ ZKNJiM na rok 2017 i preliminarz zgrupowania w Cetniewie

plan zgrupowań ZKN 2017 (1)

Kopia Preliminarz ZKNJiM Cetniewo 13.04.2017 (1)

Przedstawiam  preliminarz zgrupowania sportowego ZKNJiM w Białymstoku i w Borowicach,  które odbędą się w czasie ferii.

Kopia Preliminarz ZKNJiM Borowice 20.01.17

Preliminarz ZKNJiM Białystok 23.01.2017

oswiadczenie_zawodnika

PZLA_zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w imprezie_2017

 

Przedstawiam informację, dotyczącą  podziału na grupy oraz dni i godziny  przeprowadzenia testów i badań zawodnikom naszego województwa proponowanych do  ZKNJiM.

kopia-zknjim-badania-diagnostyczne-2016-1

Witam.
Zgodnie z zleceniem PZLA, wszyscy zawodnicy niepełnoletni, na badania do ZKNJiM, muszą dostarczyć wypełnione i podpisane przez opiekuna prawnego, załączone oświadczenie. Przypominam również o aktualnych badaniach lekarskich, uprawniających do sportu. Brak oświadczenia i badań, spowoduje wyeliminowanie te osoby z udziału w w/w badaniach.

oswiadczenie-rodzica-zal3_201610171150-1

Pozdrawia Piotr Orłowski

 

Witam.
Szanowni Państwo, przesyłam informacje organizacji szkolenia ZKNJiM w drugim półroczu 2016 r.

Wcześniej przesłałem terminy zgrupowań w czasie wakacji 2016 r. Prosiłem o podanie do 24.06.2016 r. wykazu zawodników z waszych klubów, na które zgrupowania mogą pojechać. Z uzyskanych informacji wynika, że nie wszystkie kluby są zainteresowane udziałem zawodników w zgrupowaniach. Ja jestem zobligowany terminami, przesyłania preliminarzy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w celu ich zatwierdzenia. W dniu dzisiejszym, na podstawie zgłoszonych zawodników z waszych klubów,
sporządzam preliminarze, które wysyłam do PZLA i tylko te osoby będą powołane na zgrupowania. Zatwierdzone listy przez PZLA, będą umieszczone na stronie POZLA.

Jeszcze raz podaję, planowane terminy zgrupowań w Olecku – Dworek Mazurski w czasie wakacji :
1. 04 – 15.07.2016- dotyczy juniorów młodszych i młodzieżowców (do OOM i MMP)
2.18 – 29.08.2016 – dotyczy wszystkich zawodników, którzy wypełnili wskaźniki PZLA na 2016 rok., których udziałem w zgrupowaniu, jesteście zainteresowani.
Środki finansowe, które pozostaną będą wykorzystane na zgrupowanie w Zakopanem , planowany termin                     20.11 – 01.12.2016 r.

Pozdrawiam Piotr Orłowski

oswiadczenie_zawodnika Kopia Kopia

FR16_zał_nr_10 wykaz_szkolonych_zawodników plan po zmianach od 01.07.2016 r.

 

Witam.
Koleżanki i koledzy, bardzo proszę do 16.06.2016 r. podać (zgodnie z kryteriami PZLA), propozycję do dalszego szkolenia w 2016 r w ZKNJiM województwa podlaskiego, oraz nowych zawodników do szkolenia, z podaniem wyniku w bieżącym roku, nr. licencji zawodnika, dokładną datą urodzenia i jaki klub. Czekam na informację, które proszę przesłać na mojego e -maila.
Sprawa pilna.
pozdrawiam Piotr Orłowski