Zawodnicy którzy przebywali na zgrupowaniach ZKN w miesiącu sierpniu a nie wnieśli dopłat do zgrupowań, proszeni są o dokonywanie wpłat na konto Banku BNP Paribas  nr 37 1600 1462 1891 2883 9000 0003. 

Zgrupowanie w Szklarskiej Porębie dopłata w wysokości 100.-zł – zawodnicy winni dokonać dopłat  na konto podane wyżej (kolor czerwony)

podlasie

ea

iaaf