Przedstawiam kartę kolonijną, do wypełnienia przez rodziców zainteresowanych udziałem swoich dzieci w  zgrupowaniach sportowych. Zależnie  od terminu zgrupowania proszę o zmianę daty. Równocześnie proszę o przesłanie proponowanych młodzików do udziału w zgrupowaniach, wraz z aktualnymi wynikami na adres kspodlasie@interia.eu. Karta do pobranie w formacie word znajduje się w poniższym linku. Zawodnicy Zaplecza Kadry Narodowej  winni posiadać przy sobie również oświadczenie rodzica o zgodzie na udział dziecka w zgrupowaniu. Karta  druk oświadcznia do pobrania  w formacie word znajduje się w poniższym linku.

PZLA_zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w imprezie_2017

karta kolonijna

 

podlasie

ea

iaaf