Przedstawiam zalecenia dla zawodników dotyczące zasad żywienia i suplementacji ukierunkowanych na poprawę odporności.
Proszę możliwie jak najszybciej przekazać je możliwie dużej grupie zawodników.

Żywienie poprawiające odporność dla zawodników

Trener Koordynator ZKN 

Przemysław Zabawski

 

podlasie

ea

iaaf