Dnia 14 grudnia 2019 r sali konferencyjnej internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku odbyła się Konferencja Metodyczno– Szkoleniowa organizowana przez Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.  

W konferencji udział wzięło 56 uczestników, w tym nauczyciele wychowania fizycznego oraz instruktorzy i trenerzy klubowi z całego województwa,  realizujący szkolenie sportowe w ramach projektów MSiT, PZLA, samorządu terytorialnego.     
Gośćmi konferencji byli Michał Kiejko z Departamentu Turystki Sportu Urzędu Marszałkowskiego oraz  Paweł Skowroński, prezes Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku.

Konferencji przewodniczył Ryszard Woronowicz, po prezesa POZLA.

sprawozdanie do www.pozla

 

podlasie

ea

iaaf