Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych mityngach lekkoatletycznych  organizowanym przez POZLA w dniach 08 i 13 sierpnia br. Komunikaty zawodów są dostępne w zakładce: REGULAMINY.

Zapoznanie się i respektowanie zasad  bezpieczeństwa podczas zawodów sportowych obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w przedsięwzięciu.
2020-06-30-Zasady bezpieczeństwa podczas organizacji zawodów w LA (PZLA)

Zawody finansowane są  przez:

PKN ORLEN, sponsora strategicznego PZLA

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

podlasie

ea

iaaf