Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Biegach Przełajowych przełożona na jesień 2021 r.

Informuję, że Polski Związek Lekkiej Atletyki działając w porozumieniu z organizatorami strefowych zawodów Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików  w Biegach Przełajowych 2021 r. oraz po uwzględnieniu

sytuacji epidemiologicznej oraz bieżącymi obostrzeniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przeniósł  rywalizację MMM w biegach przełajowych na jesień 2021 roku.
Termin i  miejsce zawodów strefy lubelsko-podlaskiej zostanie wskazany przez Organizatora – Podlaską Federację Sportu i Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki i przekazany zainteresowanym stronom.
Kazimierz Kirejczyk

podlasie

ea

iaaf