ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Przypominamy o obowiązku spoczywającym na zawodnikach
uczestniczących w akcjach szkoleniowych Zaplecza Kadry Narodowej (ZKN) dostarczenia trenerowi Przemysławowi Zabawskiemu. e mail: przemysław.zabawski@pzla.pl
oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rozliczenia przez PZLA programów dofinansowanych ze środków publicznych. Druk Oświadczenia: RODO ZKN 2020

W związku z interpretacją PZLA w sprawie RODO informujemy, że nie będzie zgody organizatorów zawodów la na „dopisywanie” na listy startowe zawodników bez licencji PZLA.

Kazimierz Kirejczyk, sekretarz POZLA

podlasie

ea

iaaf