Podlaski OZLA przedstawia informację dotyczącą corocznych testów ZKN do szkolenia na rok 2019.
– normy wynikowe ZKN – w załaczeniu

Zgłoszenia zawodników poprzez panel DomTel dla Woj. ZLA do dnia 8.11.do godz. 24.00, prosimy przedstawicieli klubów LA woj. podlaskiego o zgłoszenia mailowe zawodników na adres przemyslaw.zabawski@pzla.pl
Przypominamy, że:

– zgłaszamy zawodników spełniających normy wynikowe, lub będących bardzo blisko spełnienia normy

– udział w testach ZKN jest warunkiem do zakwalifikowania zawodnikach do szkolenia ZKN
– wszyscy zawodnicy powinni posiadać badania lekarskie

podlasie

ea

iaaf