Kolejny  okres zdjęć z historii podlaskiej lekkiej atletyki, przedstawiający wydarzenia z lat: 1976 – 1980, można je znaleźć pod zakładką „historia okręgu” A na zdjęciu ilustracyjnym znajduje się Krystyna Kasperczyk.

 

podlasie

ea

iaaf