Kolejny  okres zdjęć z historii podlaskiej lekkiej atletyki, przedstawiający wydarzenia z lat: 1980 – 1985, można je znaleźć pod zakładką „historia okręgu” A na zdjęciu ilustracyjnym znajduje się Elżbieta Krawczuk

 

podlasie

ea

iaaf