Podlaska Rada Olimpijska PKOL w 2023 roku będzie obchodzić Jubileusz 50-lecia. Jednym z elementów planowanych uroczystości będzie wręczenie orderów, odznaczeń i medali. W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy ankietę i pomocniczo tezy które posłużą do wypełnienia stosownych wniosków. W załączeniu pismo przewodnie , ankieta , tezy oraz informacje uzupełniające. Termin zwrotu  opisów swoich dokonań do 15 listopada 2022 r na adres poczty elektronicznej : waldi_1953@wp.pl

 

Waldemar Leszczyński – Sekretarz Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOL. tel. 508 203 854.

Scan20221020141835Podlaska Rada Olimpijska

podlasie

ea

iaaf