Przedstawiam regulamin Wojewódzkich Zawodów Halowych LDK!, które odbędą się 5 listopada w Białymstoku.

Startują zawodnicy z licencją, a zgłoszeń dokonują kluby. Panel na starterze jest już otwarty.

podlasie

ea

iaaf