Delegaci sekcji lekkoatletycznych województwa podlaskiego   30 września 2016r. w Białymstoku  w Restauracji MOZART, uczestniczyli w  V Walnym Zjeździe Podlaskiego  Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Takie spotkanie to również doskonała okoliczność do wręczenia wyróżniającym się lekkoatletom nagród i upominków. Ustępujący Zarząd na czele z Prezesem Wojciechem Orłowskim  wyróżnił medalistę 31 Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, Wojciecha Nowickiego z KS Podlasie Białystok oraz finalistów Kamilę Lićwinko z KS Podlasie Białystok i Marię Andrejczyk z LUKS Hańcza Suwałki. Startujący w  Igrzyskach  Damian Czykier z  KS Podlasie Białystok  i Klaudia Konopko z UKS 19 Bojary

Białystok oraz ich  trenerzy Malwina Wojtulewicz Sobierajska, Karol Sikorski, Michał Lićwinko oraz Hanna i Mieczysław Sutyńcowie otrzymali podziękowania i upominki . Po przedstawieniu przez Prezesa Wojciecha Orłowskiego sprawozdania z działalności związku w latach 2013 – 2016, delegaci udzielili absolutorium ustępującemu  Zarządowi i w wyniku głosowania uchwalili nowe władze związku w osobach:

Krystyna Danilczyk – Zabawska – Prezes Zarządu, Piotr Orłowski i Tomasz Dąbrowski – Wiceprezesi Zarządu, Roman Sacharczuk –Sekretarz Zarządu oraz członkowie: Wojciech Krystoń, Woronowicz Ryszard, Sidorowicz Jan, Sikorski Karol, Mariusz Roszkowski, Klaudia Konopko i Przemysław Dąbkowski. Uchwalono również w drodze wyborów, że na Walnym Zjeździe  Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nasz Okręg będzie reprezentowany przez niżej wymienionych delegatów: Krystynę Danilczyk – Zabawską , Tomasza Dąbrowskiego, Piotra Orłowskiego, Mariusza Roszkowskiego, Przemysława Zabawskiego i Jana Zalewskiego a na zjeździe delegatów Podlaskiej Federacji Sportu: Chyliński Romuald, Dąbrowski Tomasz, Dudek Marcin,   Krystoń Wojciech, Orłowski Piotr, i  Zalewski Jan. Komisja Rewizyjna :
  1. Irena Sakowicz
  2. Jarosław Suproń
  3. Michał Krysiuk

podlasie

ea

iaaf