Przedstawiam wytyczne  w zakresie organizacji grup szkoleniowych w programie Lekkoatletyka dla każdego!  w roku 2023. Proszę zapoznać się z wymogami i wyrażenie chęci, bądź rezygnacji z  organizacji grup szkoleniowych w programie Lekkoatletyka dla każdego!  w roku 2023.

Organizacja grup szkoleniowych Ldk! 2023 

Mam kilka zastrzeżeń – będę kontaktowała się indywidualnie z zainteresowanym oraz przedstawicielami klubu, którzy również wyrażą swoją opinię. Z racji krótkiego terminu i okresu świątecznego, będzie bardzo ciężko zorganizować spotkanie (być może początek stycznia).

W grudniu normalnie powinno się znaleźć 8/12 zajęć, w zależności od grupy. Wpisów dokonujemy na bieżąco, akceptacja nastąpi 2 stycznia, pomimo wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia.

 

Joanna Kleszczewska

Koordynator LDK! woj. podlaskie

podlasie

ea

iaaf