Uprzejmie zawiadamiam, że VII Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów

Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Białymstoku odbędzie się dnia 14 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 I termin, 14 czerwca 2024 r. o godz. 16.30 II termin. 

Zjazd odbędzie się w Dworku Tryumf ul. Klepacka 1, 16-001 Księżyno.

 Z uszanowaniem

z upoważnienia prezesa POZLA Jolanta Bernatowicz

Przedstawiam Państwu regulamin i porządek obrad:

Porządek_obrad_2024

Regulamin_obrad_2024

Zawiadomienie_delegatów 2024

podlasie

ea

iaaf