Roman Sacharczuk

Przedstawiam raport Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców, dotyczący  badań lekarskich oraz preliminarz Zgrupowania w Zakopanem. Przypominam, że zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich nie mogą uczestniczyć w zgrupowaniach w Zakopanem i Borowicach oraz nie mogą uczestniczyć w testach ZKN w Białymstoku w dniach  9-10.11.2019 r. 

BADANIA ZKN 31.10.19

PRELIMINARZ ZAKOPANE 24.11 -04.12.19

Zawodników, którzy  zakwalifikowali się na zgrupowanie sportowe w Zakopanem,   proszę o dokonywanie wpłat w kwocie 150.-zł na konto  POZLA 

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

  tytułem wpłata za zgrupowanie Zakopane 24-4.12.19 Imię i Nazwisko.

Wyjazd w dniu 8.30 z parkingu przy Zespole Szkól Rolniczych ul. Ks. Suchowolca 26. Uczestnicy zgrupowania muszą posiadać ze sobą:

– dokument tożsamości,

– aktualną kartę zdrowia sportowca,

– sprzęt sportowy do treningu

– potwierdzenie wpłaty na konto POZLA

Proszę o podanie przybliżonej ilości zawodników,  których kluby będą zgłaszać  na badania ZKN do dnia 18.10.19 na e- mail: przemyslaw.zabawski@pzla.pl.

Badania odbędą się 9-10.11.19 w Białymstoku w Hali Sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.

Bramka na domtelu już jest więc możecie zgłaszać zawodników, lub na mój mail.

Pierwszy dzień 9 listopada 2019 uczestniczą  zawodnicy województwa warmińsko – mazurskiego i  lubelskiego. W dniu 10 listopada 2019 r badaniom poddani zostaną zawodnicy woj podlaskiego. Ponadto trenerów woj. podlaskiego, których zawodnicy objęci zostaną szkoleniem ZKN zapraszam na zebranie trenerów woj podlaskiego, które odbędzie się w sali lustrzanej Zespołu Szkół Rolniczych SMS w Białymstoku. Wskaźniki kwalifikacyjne do ZKN znajdują się w poniższym załączniku. 

Selekcja ZKN LA-2019

Trener koordynator ZKN POZLA

Przemysław Zabawski 

 

 

KONFERENCJA METODYCZNO – ORGANIZACYJNA TRENERÓW PZLA:  odbędzie się w okresie od  18 do 20.10.2019 r. w COS OPO WAŁCZ

https://pzla.pl/aktualnosci/11226-konferencja-metodyczno-organizacyjna-trenerow-pzla-18-20-10-2019r?fbclid=IwAR3IXokzrxAyb0rEknj2PTsxOL23YuThI_6hJM_4j06VfYrX81vJ6j4281s

Apeluję do zawodników ZKN (Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów, Juniorów młodszych i Młodzieżowców) o zweryfikowanie terminów ważności swoich  badań lekarskich i ich przedłużenie. 

Informuję o konieczności zebrania zgód na przetwarzanie danych osobowych zawodników, opiekunów, trenerów wyjeżdżających na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży do Poznania. 

Brak zgody będzie skutkował niedopuszczeniem zawodników do startu oraz niemożliwością rozliczenia pobytu opiekunów, zawodników i trenerów.  

Wyjazd na OOM w dniu 09.07.2019 r. zbiórka przy stadionie LA w Białymstoku o godzinie 9:00 

Ponadto przypominam o konieczności posiadania badań lekarskich (karty zdrowia sportowca) z terminem ważności przekraczającym dzień 12.07.2019 r. Brak ważnych badań i zgody na przetwarzanie danych  osobowych spowoduje  niedopuszczenie do startu w OOM, a tym samym   skutkować będzie obciążeniem kosztami pobytu macierzystych klubów.   Zawodnicy którym kończą się badania:

Folga Bartosz KS Prefbet Śniadowo Łomża

 Krajewski Dominik  KS Narew Kurpiewski Łomża 

Rybacki Kornel KS Hańcza Suwałki  – badania w tej chwili nieważne 

Wnorowski Piotr KS Podlasie 

Starak Radosław KS Podlasie 

Wymienieni zawodnicy winni niezwłocznie,  w terminie nie dłuższym jak 09.07.2019 r, przesłać skan badań lub zdjęcie do trenera koordynatora Przemysława Zabawskiego celem potwierdzenia zdolności do startu w systemie. Brak badań przesłanych do trenera Zabawskiego uniemożliwi wyjazd na zawody.  

LUBUSKIE_ZGODY PRZETWARZANIE DANYCH_OOM 2019

Informuję, że od dnia 22 czerwca 2019 r do 6 lipca 2019 r członkowie Zaplecza Kadry Narodowej PZLA  wymieni w załączonym preliminarzu wezmą udział zgrupowaniu sportowy w Olecku. PRELIMINARZ PDL OLECKO 22.06 -6.07.19

Uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia kierownikowi zgrupowania ważnych badań lekarskich,  oraz zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia medycznego, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej lub terapii bez obecności rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego zawodnika, który ukończył 16 rok życia podczas zgrupowań sportowych, treningów oraz zawodów sportowych,  potwierdzenia  o dokonaniu dopłaty  zgodnie z ustaleniami z trenerem bloku lub trenerem Koordynatorem ZKN  lub też trenerami klubowymi, przelewem na konto POZLA

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

Ponadto wszyscy zawodnicy musza mieć uregulowaną sytuację w przedmiocie wniesienia opłat członkowskich w Klubach macierzystych. Zawodnicy jak i trenerzy, którzy nie wpłacili składek członkowskich w klubie nie będą przyjęci na zgrupowanie. 

 

podlasie

ea

iaaf