Zarząd Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Białymstoku w dniu 21 października 2016 r. wydał Uchwałę w sprawie ukonstytuowania  się Zarządu i Komisji Rewizyjnej  w następującym składzie :

Danilczyk – Zabawska Krystyna– Prezes Zarządu,

Orłowski Piotr i  Dąbrowski Tomasz– Wiceprezesi Zarządu,

Sacharczuk Roman–Sekretarz Zarządu oraz członkowie: Wojciech Krystoń, Woronowicz Ryszard, Sidorowicz Jan, Sikorski Karol, Mariusz Roszkowski, Klaudia Konopko i Przemysław Dąbkowski. Komisja Rewizyjna :
  1.  Sakowicz Irena – przewodniczaca
  2.  Suproń Jarosław
  3.  Krysiuk Michał

podlasie

ea

iaaf