1. Mityng Solidarności z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja  BIAŁYSTOK, 03.05.2019

PROGRAM MINUTOWY – PROJEKT

19-05-03                          Godzina                                                                        Konkurencja

15:00            Ceremonia Otwarcia

15:15            100 metrów mężczyzn                                           Serie (3)

15:15            Pchnięcie kulą kobiet (4kg)                                FINAŁ  

15:15            Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg)                       FINAŁ  

15:15            Rzut oszczepem K U18 (500)                                FINAŁ  

15:15            Rzut oszczepem kobiet (600)                              FINAŁ  

15:15            Rzut oszczepem M U18 (700)                              FINAŁ  

15:15            Rzut oszczepem mężczyzn (800)                          FINAŁ  

15:15            Skok wzwyż M                                                      FINAŁ  

15:30            100 metrów kobiet                                                Serie (3)

15:45            3000 metrów kobiet                                            FINAŁ A  

15:45            Skok w dal M                                                       FINAŁ  

16:00            1000metrów K U16                                              FINAŁ A  

16:05            1000metrów M U16                                             FINAŁ A  

16:15            200 metrów mężczyzn                                           Serie (3)

16:15            Pchnięcie kulą K U18 (3kg)                                  FINAŁ  

16:15            Pchnięcie kulą M U18 (5kg)                                FINAŁ  

16:15            Rzut dyskiem kobiet (1kg)                                  FINAŁ  

16:15            Skok wzwyż K                                                       FINAŁ  

16:30            200 metrów kobiet                                                Serie (3)

16:30            Skok w dal K                                                         FINAŁ  

16:45            400 metrów kobiet                                              FINAŁ A  

16:50            400 metrów mężczyzn                                         FINAŁ A  

16:55            3000m M o                                                           FINAŁ A  

17:00            Rzut dyskiem M U20 (1.75kg)                             FINAŁ  

17:00            Rzut dyskiem M U18 (1.5kg)                               FINAŁ  

17:10            1000 metrów kobiet                                            FINAŁ A  

17:20            1000 metrów mężczyzn                                       FINAŁ A  

17:30            Rzut młotem kobiet (4kg)                                   FINAŁ  

17:30            Rzut młotem M U18 (5kg)                                   FINAŁ  

 PROJEKT MOŻE ULEC ZMIANIE.

 pROJEKT PROGRAMU 3 maj 2019 (1)

 

Szanowni Państwo,
Przesyłam skan umowy z klubami, w przyszłym tygodniu prześlę umowę dotyczącą danych miedzy PZLA a Okręgami.

Proszę o umieszczenie na stronie okręgu poniższej wiadomości oraz przesłanie wiadomości do klubów:

Polski Związek Lekkiej Atletyki jako administrator bazy danych zawodników zobowiązany jest podpisać umowy w zakresie przekazywania danych z Klubami i Okręgami zgodnie z RODO. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu jesteśmy obustronnie zobligowani do dopełnienia tego obowiązku.  Przesyłamy do Państwa (w załączniku) podpisany przez Związek skan umowy, który należy wydrukować (w kolorze) i uzupełnić o:
– datę  podpisania przez Państwa Umowy,
– dane klubu,
a następnie podpisać przez upoważnione osoby (zgodnie ze statutem).

Z reguły statuty upoważniają dwie osoby z zarządu. Proszę zwrócić uwagę na zapisy statutu lub wewnętrznych uchwał. Podpisany skan należy odesłać na adres: daneosobowe@pzla.pl w, nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2019 r. Po zweryfikowaniu prawidłowości złożonych podpisów dokument zostanie przez pracownika Związku umieszczony w bazie klubu. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku zablokowany zostanie dostęp do danych i nie będzie możliwe zgłaszanie zawodników do imprez i systemu licencji. Prosimy, aby zaktualizować w bazie klubu KRS lub wpis do ewidencji stowarzyszeń.

Informacja na stronie PZLA: https://pzla.pl/aktualnosci/10894-wazny-komunikat-dla-klubow-i-okregow-zwiazkow

Pozdrawiam,

Łukasz Majewski

Koordynator ds. Kształcenia PZLA

Polski Związek Lekkiej Atletyki / Polish Athletic Association

ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa

T: 22 896 02 10
e-mail: lukasz.majewski@pzla.plksztalcenie@pzla.pl www.pzla.plKlub – PZLA_

Umowa powierzenia – skan (1)

UKS Klub – PZLA_ Umowa powierzenia – skan

Poniżej przedstawiam link do pobrania dokumentów (oświadczeń) opiekunów prawnych zawodników  obowiązujących od dnia 18 marca 2019 r. Wszyscy zawodnicy do lat 16 (małoletni poniżej  16 roku życia) oraz w przedziale lat 16-18 (małoletni powyżej 16 roku życia) zobligowani są do jednorazowego przedstawienia podczas zgrupowania sportowego lub imprezy sportowej oświadczenia (druk do pobrania na stronie PZLA) podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna, które zezwala na korzystanie podczas zgrupowań i imprez sportowych ze świadczeń lekarza, fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka.

https://pzla.pl/aktualnosci/10829-zarzadzenie-sekretarza-generalnego-pzla-ws-oswiadczen-na-korzystanie-ze-swiadczen

Przedstawiam druki niezbędne przy realizacji zgrupowań ZKN w okresie ferii. Proszę trenerów biorących udział w szkoleniu na zgrupowaniach o pobranie wymienionych dokumentów. Druki niezbędne dla trenerów proszę wypełnić i wykorzystać przy realizacji zadania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę opiekunów proszę wydrukować i przekazać zawodnikom celem ich wypełnienia i podpisania przez właściwe osoby, czyli opiekunów i zawodników.

Rozliczenie BOROWICE ZKN PDL

LISTA OBECNOŚCI .ZGR. ZKN 2019

Umowa-i-oswiadczenie 2019r

PZLA zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2019

REGULAMIN zgrupowania

Zgoda_opiekunow_ZKN_2019

Przedstawiam Państwu preliminarz zgrupowania Zaplecza Kadry Narodowej oraz dokument do pobrania i wypełnienia w   postaci oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika. Dokument ten nie dotyczy zawodników pełnoletnich. Ponadto przypominam o zabraniu ze sobą aktualnych badań lekarskich, których termin upływa,  nie wcześniej jak przed zakończeniem obozu. Zawodnicy bez badań nie mogą przebywać na zgrupowaniu. Dopłata do zgrupowania zawodników ZKN w obiektach COS wynosi 20 zł,  natomiast w obiektach innych 10.-zł za osobodzień plus koszta podróży, a zatem proszę zawodników wymienionych w preliminarzu o wnoszenie opłat na konto bankowe   Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki  Nr konta:

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

Potwierdzenie przelewu proszę przedłożyć przed wyjazdem na zgrupowanie trenerowi bloku.

 

Rozliczenie BOROWICE ZKN PDL

Zgoda_opiekunow_ZKN_2019

 

Na sali Lustrzanej Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZSR CKP w Białymstoku w dniu 28-12-2018 r  o godz. 14.00,  odbędzie zebranie trenerów województwa podlaskiego Zaplecza Kadry Narodowej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych trenerów do udziału w zebraniu.

Trener Koordynator ZKN

Przemysław Zabawski

Polski Związek Lekkiej Atletyki  we wrześniu 2018 r ogłosił konkurs na Trenera koordynatora ZKN i JM woj. podlaskiego. Do konkursu zgłosił się  jedynie Przemysław Zabawski, który przeszedł wszystkie etapy konkursu i z dniem 1 października 2018 r został trenerem koordynatorem Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców w naszym Okręgu.

Zaświadczenie_Trener Koordynator ZKN

podlasie

ea

iaaf