W dniu 14.12 2019 r.(sobota)o godz. 10. 00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku ul. ks. Suchowolca 26 odbędzie się konferencja szkoleniowo-metodyczna dla trenerów, instruktorów i nauczycieli współpracujących z Podlaskim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży połączona z podsumowaniem działalności POZLA za rok 2019. 

Osoby wyrażające gotowość udziału w konferencji są proszone o potwierdzenie do dnia 9.12.2019 r. na adres e-mailowy e-mail: kirejczykbial@wp.pl – w zgłoszeniu proszę podać imię nazwisko, klub lub szkołę. (przyjazd na konferencję na koszt własny). Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu.

Zaproszenie i program konferencji 14.12.2019

Zawodnicy zgłaszają się na badania w dniu 9-10-2019 r  na godzinę  8.30 zgodnie z  załączoną  listą.  Badania rozpoczną się o godz. 9.00. 

Drugi dzień badań w Niedzielę 10-11-2019 r. dla pozostałych zawodników województwa podlaskiego i Białegostoku.  Weryfikacja rozpocznie się o godz.  8.30, początek badań o  godz. 9.00. 

Przypominam o weryfikacji badań lekarskich.

Lista badania ZKN w dniu 9.11.2019 (1)

BADANIA ZKN 31.10.19 (2)

 

 

Przedstawiam raport Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców, dotyczący  badań lekarskich oraz preliminarz Zgrupowania w Zakopanem. Przypominam, że zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich nie mogą uczestniczyć w zgrupowaniach w Zakopanem i Borowicach oraz nie mogą uczestniczyć w testach ZKN w Białymstoku w dniach  9-10.11.2019 r. 

BADANIA ZKN 31.10.19

PRELIMINARZ ZAKOPANE 24.11 -04.12.19

Zawodników, którzy  zakwalifikowali się na zgrupowanie sportowe w Zakopanem,   proszę o dokonywanie wpłat w kwocie 150.-zł na konto  POZLA 

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

  tytułem wpłata za zgrupowanie Zakopane 24-4.12.19 Imię i Nazwisko.

Wyjazd w dniu 8.30 z parkingu przy Zespole Szkól Rolniczych ul. Ks. Suchowolca 26. Uczestnicy zgrupowania muszą posiadać ze sobą:

– dokument tożsamości,

– aktualną kartę zdrowia sportowca,

– sprzęt sportowy do treningu

– potwierdzenie wpłaty na konto POZLA

Proszę o podanie przybliżonej ilości zawodników,  których kluby będą zgłaszać  na badania ZKN do dnia 18.10.19 na e- mail: przemyslaw.zabawski@pzla.pl.

Badania odbędą się 9-10.11.19 w Białymstoku w Hali Sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.

Bramka na domtelu już jest więc możecie zgłaszać zawodników, lub na mój mail.

Pierwszy dzień 9 listopada 2019 uczestniczą  zawodnicy województwa warmińsko – mazurskiego i  lubelskiego. W dniu 10 listopada 2019 r badaniom poddani zostaną zawodnicy woj podlaskiego. Ponadto trenerów woj. podlaskiego, których zawodnicy objęci zostaną szkoleniem ZKN zapraszam na zebranie trenerów woj podlaskiego, które odbędzie się w sali lustrzanej Zespołu Szkół Rolniczych SMS w Białymstoku. Wskaźniki kwalifikacyjne do ZKN znajdują się w poniższym załączniku. 

Selekcja ZKN LA-2019

Trener koordynator ZKN POZLA

Przemysław Zabawski 

 

 

KONFERENCJA METODYCZNO – ORGANIZACYJNA TRENERÓW PZLA:  odbędzie się w okresie od  18 do 20.10.2019 r. w COS OPO WAŁCZ

https://pzla.pl/aktualnosci/11226-konferencja-metodyczno-organizacyjna-trenerow-pzla-18-20-10-2019r?fbclid=IwAR3IXokzrxAyb0rEknj2PTsxOL23YuThI_6hJM_4j06VfYrX81vJ6j4281s

Apeluję do zawodników ZKN (Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów, Juniorów młodszych i Młodzieżowców) o zweryfikowanie terminów ważności swoich  badań lekarskich i ich przedłużenie. 

podlasie

ea

iaaf