Poniżej przedstawiam link do pobrania dokumentów (oświadczeń) opiekunów prawnych zawodników  obowiązujących od dnia 18 marca 2019 r. Wszyscy zawodnicy do lat 16 (małoletni poniżej  16 roku życia) oraz w przedziale lat 16-18 (małoletni powyżej 16 roku życia) zobligowani są do jednorazowego przedstawienia podczas zgrupowania sportowego lub imprezy sportowej oświadczenia (druk do pobrania na stronie PZLA) podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna, które zezwala na korzystanie podczas zgrupowań i imprez sportowych ze świadczeń lekarza, fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka.

https://pzla.pl/aktualnosci/10829-zarzadzenie-sekretarza-generalnego-pzla-ws-oswiadczen-na-korzystanie-ze-swiadczen

Przedstawiam druki niezbędne przy realizacji zgrupowań ZKN w okresie ferii. Proszę trenerów biorących udział w szkoleniu na zgrupowaniach o pobranie wymienionych dokumentów. Druki niezbędne dla trenerów proszę wypełnić i wykorzystać przy realizacji zadania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę opiekunów proszę wydrukować i przekazać zawodnikom celem ich wypełnienia i podpisania przez właściwe osoby, czyli opiekunów i zawodników.

Rozliczenie BOROWICE ZKN PDL

LISTA OBECNOŚCI .ZGR. ZKN 2019

Umowa-i-oswiadczenie 2019r

PZLA zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2019

REGULAMIN zgrupowania

Zgoda_opiekunow_ZKN_2019

Przedstawiam Państwu preliminarz zgrupowania Zaplecza Kadry Narodowej oraz dokument do pobrania i wypełnienia w   postaci oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika. Dokument ten nie dotyczy zawodników pełnoletnich. Ponadto przypominam o zabraniu ze sobą aktualnych badań lekarskich, których termin upływa,  nie wcześniej jak przed zakończeniem obozu. Zawodnicy bez badań nie mogą przebywać na zgrupowaniu. Dopłata do zgrupowania zawodników ZKN w obiektach COS wynosi 20 zł,  natomiast w obiektach innych 10.-zł za osobodzień plus koszta podróży, a zatem proszę zawodników wymienionych w preliminarzu o wnoszenie opłat na konto bankowe   Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki  Nr konta:

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

Potwierdzenie przelewu proszę przedłożyć przed wyjazdem na zgrupowanie trenerowi bloku.

 

Rozliczenie BOROWICE ZKN PDL

Zgoda_opiekunow_ZKN_2019

 

Na sali Lustrzanej Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZSR CKP w Białymstoku w dniu 28-12-2018 r  o godz. 14.00,  odbędzie zebranie trenerów województwa podlaskiego Zaplecza Kadry Narodowej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych trenerów do udziału w zebraniu.

Trener Koordynator ZKN

Przemysław Zabawski

Polski Związek Lekkiej Atletyki  we wrześniu 2018 r ogłosił konkurs na Trenera koordynatora ZKN i JM woj. podlaskiego. Do konkursu zgłosił się  jedynie Przemysław Zabawski, który przeszedł wszystkie etapy konkursu i z dniem 1 października 2018 r został trenerem koordynatorem Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców w naszym Okręgu.

Zaświadczenie_Trener Koordynator ZKN

Przedstawiam Państwu Tapety na 100-lecie PZLA wyd.  przez Polski Związek Lekkiej Atletyki – do wykorzystania w celu propagowania lekkiej atletyki  w swoich środowiskach lokalnych.

 

 

Zapraszam cały skład Zarządu POZLA na Zebranie Zarządu w dniu 19 grudnia 2018 r o godz. 18,30  w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego (Stadion Zwierzyniecki – sala sędziów) – dojeżdżających proszę o zabranie delegacji z podaniem cen biletów)

Tematy zebrania:
1/ ogłoszono konkurs ofert na przyszły rok
– kalendarz imprez 2019
3/ zawody halowe
4/ zkn i kwm

Proszę o potwierdzenie obecności.

 

Witam,
W związku z planowaniem szkolenia ZKN w 2019 roku bardzo proszę o dokonanie zgłoszeń proponowanych zawodników do ZKN.

Zgłoszenia poprzez panel wojewódzki „Propozycje do ZKN – Sezon 2019” ze wskazaniem 1 wiodącej konkurencji (zgłoszenie na podstawie danych selekcyjnych oraz przeprowadzonych badań do ZKN).

Nie zgłaszamy:– chodziarzy – szkolenie centralne

– młociarzy, tyczkarzy i wieloboistów – szkolenie makro

 

Zgłoszenia do 12 grudnia 2018 roku

 

Harmonogram działań:
10.12. – zamknięcie panelu zgłoszeniowego – 20.00
10-16.12. – weryfikacja przez trenerów głównych bloków – informacja dla szkoleniowców o uzasadnienie szkolenia wybranych zawodników w ZKN
16-18. – uzupełnienie wyjaśnienia uzasadniającego szkolenie przez koordynatorów – 20.00
16-20.12. – zamknięcie oceny przez blokowych = definitywne

21.12. – zamknięcie list ZKN na 2019

po 21.12. na podstawie oceny możliwości finansowych województw zostanie otwarty panel tylko do usunięcia zawodników z ZKN.

Taki rytm pracy pozwoli na ustalenie pełnego składu ZKN do szkolenia w okresie feryjnym 2019!

WZOREM POPRZEDNICH LAT SZKOLENIE ZKN TYLKO W OKRESIE FERYJNYM DLA DANEGO WOJEWÓDZTWA – TERMIN PŁATNOŚCI ZA POBYT PROSIMY WYNEGOCJOWAĆ NA MINIMUM 60 DNI

Przypominam, że zawodnicy proponowani do ZKN winni już być po zmianie barw klubowych oraz posiadać licencję w nowym klubie – nie może powtórzyć się problem z 2016 i 2017 roku kiedy po zgłoszeniu przez PZLA stare województwo skreślało zawodnika z list ZKN).

Zgłasza zatem tylko nowe województwo zawodnika, a gdy ten nie zdążył jeszcze dokonać zmiany barw klubowych to musi dokonać w/w zmiany.

Z pozdrowieniami Grzegorz Sobczyk

podlasie

ea

iaaf