Informuję o konieczności zebrania zgód na przetwarzanie danych osobowych zawodników, opiekunów, trenerów wyjeżdżających na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży do Poznania. 

Brak zgody będzie skutkował niedopuszczeniem zawodników do startu oraz niemożliwością rozliczenia pobytu opiekunów, zawodników i trenerów.  

Wyjazd na OOM w dniu 09.07.2019 r. zbiórka przy stadionie LA w Białymstoku o godzinie 9:00 

Ponadto przypominam o konieczności posiadania badań lekarskich (karty zdrowia sportowca) z terminem ważności przekraczającym dzień 12.07.2019 r. Brak ważnych badań i zgody na przetwarzanie danych  osobowych spowoduje  niedopuszczenie do startu w OOM, a tym samym   skutkować będzie obciążeniem kosztami pobytu macierzystych klubów.   Zawodnicy którym kończą się badania:

Folga Bartosz KS Prefbet Śniadowo Łomża

 Krajewski Dominik  KS Narew Kurpiewski Łomża 

Rybacki Kornel KS Hańcza Suwałki  – badania w tej chwili nieważne 

Wnorowski Piotr KS Podlasie 

Starak Radosław KS Podlasie 

Wymienieni zawodnicy winni niezwłocznie,  w terminie nie dłuższym jak 09.07.2019 r, przesłać skan badań lub zdjęcie do trenera koordynatora Przemysława Zabawskiego celem potwierdzenia zdolności do startu w systemie. Brak badań przesłanych do trenera Zabawskiego uniemożliwi wyjazd na zawody.  

LUBUSKIE_ZGODY PRZETWARZANIE DANYCH_OOM 2019

Informuję, że od dnia 22 czerwca 2019 r do 6 lipca 2019 r członkowie Zaplecza Kadry Narodowej PZLA  wymieni w załączonym preliminarzu wezmą udział zgrupowaniu sportowy w Olecku. PRELIMINARZ PDL OLECKO 22.06 -6.07.19

Uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia kierownikowi zgrupowania ważnych badań lekarskich,  oraz zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia medycznego, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej lub terapii bez obecności rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego zawodnika, który ukończył 16 rok życia podczas zgrupowań sportowych, treningów oraz zawodów sportowych,  potwierdzenia  o dokonaniu dopłaty  zgodnie z ustaleniami z trenerem bloku lub trenerem Koordynatorem ZKN  lub też trenerami klubowymi, przelewem na konto POZLA

19 1240 5211 1111 0010 5709 0732

Ponadto wszyscy zawodnicy musza mieć uregulowaną sytuację w przedmiocie wniesienia opłat członkowskich w Klubach macierzystych. Zawodnicy jak i trenerzy, którzy nie wpłacili składek członkowskich w klubie nie będą przyjęci na zgrupowanie. 

 

Na stadionie BOSIR w Białymstoku dnia 27.05.2019 r. Zorganizowane zostały zawody Finał Wojewódzki LDK – 2019. Przy sprzyjającej aurze pogodowej i w bardzo dobrej atmosferze przystąpili do rywalizacji uczestnicy programu LDK z województwa podlaskiego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 zawodników, trenerów i opiekunów.

Konkurencje:

– U12 (2008 i młodsi) Trójbój – 60m, w dal ze strefy, rzut piłki lekarskiej w przód 1kg (zamachem od dołu)

 – U14 (2006-2007) (jedna konkurencja) 60m, 300m, 600m, w dal ze strefy, skok wzwyż, rzut piłką palantową.

– U16 (2005-2004) (jedna konkurencja) 100m, 300m, 600m, 80ppł./110ppł. skok w dal, pchnięcie kulą

Organizatorem zawodów był Podlaski Związek Lekkiej Atletyki.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz PKN Orlen.

Dnia 24.05.2019 r. Zostały zorganizowane w Białymstoku przy ul. 11 Listopada 28  zawody „Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego juniorów U20 i juniorów młodszych U18, Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce”. Impreza odbyła się przy wsparciu PKN Orlen PZLA, Urzędu Marszałkowskiego oraz Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego. Komunikat zawodów znajduje się pod adresem internetowym

http://pozla.eu/wp-content/uploads/2019/05/Komunikat-z-Otwartych-Mistrzostw-Wojew%C3%B3dztwa-podlaskiego-U20-i-U18-2.pdf

 

podlasie

ea

iaaf